27فروردین
درمان اختلالات حسی لامسه تندکار در کودکان اوتیستیک

درمان اختلالات حسی لامسه تندکار در کودکان اوتیستیک

درمان اختلالات حسی لامسه تندکار   همانطور که در مقالات با کد ۱۹۴۹ با عنوان “اختلالات حسی در افراد اوتیستیک” و کد ۱۹۶۹ تحت عنوان “اختلالات حسی کندکار و ناموزون در کودکان اوتیستیک” اشاره گردید، کودکان اوتیستیک از انواع اختلالات حسی که می تواند شامل اختلالات حسی تندکار، کندکار و مختلط باشد، رنج می برند. […]

13بهمن
اختلالات حسی کندکار و ناموزون در کودکان اوتیستیک

اختلالات حسی کندکار و ناموزون در کودکان اوتیستیک

    اختلالات حسی کندکار و ناموزون در کودکان اوتیستیک   کودکان اوتیستیک در تنظیم حواس پنج گانه خود دارای مشکل هستند که این مشکل می تواند به شکل اختلالات حسی تندکار، کندکار و یا ناموزون خودش را نشان دهد. کودکان دارای اختلالات حسی کندکار دارای نوعی رکود حسی می باشند و حتی ممکن است […]