30بهمن
اختلالات حسی و اوتیسم

اختلالات حسی و اوتیسم

آشنایی مختصر با تقسیم بندی اوتیسم:   اختلال رت: بسیار نادر است و فقط در جنس مؤنث مشاهده می شود. در این اختلال، رشد تا سال اول یا دوم زندگی کاملا عادی است اما در این زمان، رشد سر کودک کند می شود. کودک به تدریج توانایی استفاده از دستانش را از دست می دهد […]