17دی
ناهماهنگی اندام ها در کودکان اوتیسم( عدم هماهنگی چشم و پا)

ناهماهنگی اندام ها در کودکان اوتیسم( عدم هماهنگی چشم و پا)

ناهماهنگی اندام ها در کودکان اوتیسم( عدم هماهنگی چشم و پا) یکی دیگر از مشکلات کوکان مبتلا به اوتیسم عدم هماهنگی در اندام ها می باشد. ناهماهنگی اندام ها باعث می شود تا حین انجام فعالیت ها، حرکات مناسب بدن را کنترل نکنند و همچنین احتمال آسیب دیدن کودک مبتلا به اوتیسم بیشتر می شود؛ […]

03دی
هماهنگی چشم و دست در کودکان مبتلا به اوتیسم

هماهنگی چشم و دست در کودکان مبتلا به اوتیسم

هماهنگی چشم و دست در کودکان مبتلا به اوتیسم یکی از مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم، عدم هماهنگی چشم و دست می باشد. هماهنگی چشم و دست اهمیت بسیار زیادی دارد که عدم انجام حرکات ظریف دست به علت عدم هماهنگی چشم و دست می باشد. عدم توانایی در انجام حرکات ظریف و عدم هماهنگی […]