26بهمن
اوتیسم در نوجوانان

اوتیسم در نوجوانان

نشانه های اوتیسم در نوجوانان چیست؟   اختلال طیف اوتیسم (ASD) نامی است که برای توصیف طیف وسیعی از شرایط رشد عصبی استفاده می شود و از طریق برخی رفتارها ، تکنیک های ارتباطی و سبک های تعاملات اجتماعی مشاهده می شود. اوتیسم را یک “اختلال طیف” می نامند زیرا علائم ظاهری اوتیسم می تواند […]

22بهمن
رابطه بین اوتیسم وپیش فعالی(ADHD)

رابطه بین اوتیسم وپیش فعالی(ADHD)

رابطه بین اوتیسم وپیش فعالی(ADHD) مقدمه هنگامی که یک کودک نمی تواند در مدرسه بر روی کارها تمرکز کند،والدین ممکن است فکر کنند که کودک آنها دارای اختلال پیش فعالی و نقص توجه(ADHD) است. آیا به سختی بر روی تکالیف خود تمرکز می کند؟،آیا از نشستن در یک مکان احساس بی قراری می کند؟،ناتوان است  […]