20خرداد
بیومارکرهای اوتیسم

بیومارکرهای اوتیسم

بیومارکرها   بیومارکر یا نشانگر های زیستی یعنی یک متغییر بیولوژیکی که مرتبط با بیماری است و بطور مستقیم قابل اندازه‌گیری است. شناخت بیومارکرهایی که در تشخیص اوتیسم کاربرد دارند به شدت مورد نیاز است. چراکه با تکیه بر آن‌ها می‌توان تشخیص دقیق،  به موقع و نیز درمان‌های بهتر و موثرتری برای مبتلایان فراهم آورد. […]

17فروردین
بازی درمانی برای بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان اوتیسم

بازی درمانی برای بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان اوتیسم

اهمیت بازی درمانی بازی، ابزار تعامل و ارتباط با دیگران که نقش پر رنگی در رشد و تکامل کودکان دارد.  قوانین بازی دارای پتانسیل بالایی برای رشد و تصحیح مهارت های حرکتی، ارتباطی و مهارت های اجتماعی کودکان است.ویژگی مشترک دانش آموزان مبتلا به اوتیسم ، مشکل در برقراری ارتباط با همکلاسی هایشان است. دراینجا چند فعالیت سرگرم کننده تعریف میشود که در فعالیت های کلاسی  گروهی یا فردی سودمند خواهند بود. اینها روش های بسیار خوبی برای درگیر کردن و آماده بودن دانش آموزان اوتیسم است.