04اسفند
یوگا و تاثیر آن بر اوتیسم

یوگا و تاثیر آن بر اوتیسم

یوگا و تاثیر آن بر کودکان مبتلا به اوتیسم   یوگا ورزشی جسمی و ذهنی است که گفته می‌شود در شبه قاره هند به وجود آمده‌است. ریشه‌یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده ناممکن به نظر می‌رسد؛ چون تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد. برخی تحقیقات […]