04اسفند
خواب و اوتیسم

خواب و اوتیسم

انواع مشکلات خواب و علل آن در کودکان طیف اوتیسم   خواب برای بقای هر موجود زنده ای ضروری است.آدلف مایر ،خواب را به عنوان یکی از چهار حوزه عملکردی زندگی انسان ، بر می شمرد ( کار ، استراحت ، خواب، بازی ).خواب کافی یک نقش حیاتی در رشد حرکتی ، ذهنی و شناختی […]

26دی
اوتیسم در جمعیت بزرگسال

اوتیسم در جمعیت بزرگسال

اوتیسم در جمعیت بزرگسال اوتیسم در جمعیت بزرگسال: پژوهش ها در زمینه اختلالات طیف اوتیسم، بیشتر روی کودکان انجام شده و در محدوده سنی بزرگسالان، تحقیقات اندکی در دسترس است. تشخیص اوتیسم در جمعیت بزرگسال تشخیص اوتیسم در بزرگسالی می تواند کاری دشوار و چالش برانگیز باشد؛ به صورتی که فراوانی قابل توجهی در خصوصیات […]