12اردیبهشت
آیا ارتباطی میان اختلال دوقطبی و اوتیسم وجود دارد؟

آیا ارتباطی میان اختلال دوقطبی و اوتیسم وجود دارد؟

اختلال دوقطبی و اوتیسم اختلال دو قطبی چیست؟ اختلال دو قطبی (BD) یک اختلال خلقی شایع است. با سیکل روحیات بالا و به دنبال آن حالت هایی از افسردگی شناخته می شود. این چرخه ها می توانند در طی روزها، هفته ها یا حتی ماه ها اتفاق بیفتند. اختلال طیف اوتیسم چیست؟   اختلال طیف […]

16بهمن
معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم (۲) : ناهنجاری های کروموزومی

معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم (۲) : ناهنجاری های کروموزومی

در این مقاله به توصیف ناهنجاری های کروموزومی نادر خواهیم پرداخت.  ناهنجاری های کروموزومی نادر (معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم)   کاریوتیپ، نحوه ی آرایش کروموزوم ها را از نظر سیتوژنتیکی را در ۵٪ افراد مبتلا به ASD نشان می دهد. نظرسنجی قبلی ما چنین ناهنجاری هایی را در۱۲۹ از ۱۷۴۹  مورد ارزیابی شده (۷٫۴٪) […]