16بهمن
معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم (۲) : ناهنجاری های کروموزومی

معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم (۲) : ناهنجاری های کروموزومی

در این مقاله به توصیف ناهنجاری های کروموزومی نادر خواهیم پرداخت.  ناهنجاری های کروموزومی نادر (معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم)   کاریوتیپ، نحوه ی آرایش کروموزوم ها را از نظر سیتوژنتیکی را در ۵٪ افراد مبتلا به ASD نشان می دهد. نظرسنجی قبلی ما چنین ناهنجاری هایی را در۱۲۹ از ۱۷۴۹  مورد ارزیابی شده (۷٫۴٪) […]

01بهمن
معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم (۱)

معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم (۱)

معماری ژنتیک اختلال طیف اوتیسم اختلال طیف اوتیسم (ASD) با اختلال در تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و رفتارهای محدود و تکراری مشخص می شود. مطالعات خانوادگی مبنای ژنتیکی قابل توجهی برای حساسیت به ASD را نشان می دهد و اسکن ژنومی، معماری ژنتیکی اوتیسم را آشکار می کند.  حدود ۵% الی ۱۵% از افراد […]