11فروردین
رشد غیرطبیعی مغز در اوتیسم؛ آیا مغز افراد اوتیستیک با دیگران متفاوت است؟

رشد غیرطبیعی مغز در اوتیسم؛ آیا مغز افراد اوتیستیک با دیگران متفاوت است؟

اولین سال‌های زندگی انسان، از نظر رشد عصبی، مغزی و رفتاری یک دوره اساسی به شمار می‌رود. تغییرات عصب شناختی در این دوره از زندگی به قدری زیاد و متنوع است که با هیچ دوره‌ی دیگری از زندگی، قابل مقایسه نیست. به‌ طوری که از زمان تولد تا سال چهارم زندگی، حجم مغز چهار برابر […]

19بهمن
قدرت استتار افراد اوتیسمی؛ چرا درک استتار مهم است؟

قدرت استتار افراد اوتیسمی؛ چرا درک استتار مهم است؟

چکیده برخی از افراد مبتلا به اوتیسم سعی می کنند جنبه هایی از اوتیسم خود را پنهان کنند. این پدیده به استتار معروف است. استتار به معنای پنهان کردن جنبه های اوتیسم و تلاش برای سازگاری با دیگران است. به طور کلی، استتار ممکن است به فرد اوتستیک کمک کند تا با پنهان کردن علائم […]