04اردیبهشت
ارتباط چشمی در کودکان اوتیسم

ارتباط چشمی در کودکان اوتیسم

عدم برقراری ارتباط چشمی : عدم برقراری تماس چشمی می تواند ازنخستین علائم کودک اوتیستیک باشد. تماس چشمی برای ایجاد ارتباط بادیگران و درنتیجه اجتماعی شدن اهمیت ویژه ایی دارد.   از جمله فعالیت هایی که موجب تقویت ارتباط چشمی درکودکان اتیسم می شود میتوان به موارد زیر اشاره کرد :   بدترین روش ممکن […]

08دی
اختلال طیف اوتیسم ؛ اهمیت و لزوم آگاهی از نخستین نشانه ها و علائم آن

اختلال طیف اوتیسم ؛ اهمیت و لزوم آگاهی از نخستین نشانه ها و علائم آن

اختلال طیف اوتیسم ؛ اهمیت و لزوم آگاهی از نخستین نشانه ها و علائم آن علی رغم افزایش آگاهی درمورد اختلال طیف اتیسم بسیاری ازکودکان اوتیستیک درسال های اولیه کودکی تشخیص درستی دریافت نمی کنند و یا اصلا تشخیص داده نمی شوند و از آن جایی که مداخله زود هنگام نتایج مثبت و تاثیرگذاری در […]