بایگانی‌ها درباره انجمن - انجمن اوتیسم آذربایجان - تبریز

15شهریور
پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

بیش از دو دهه است که صدای اوتیسم در اقصی نقاط کشورمان به گوش همه رسیده است این صدا ، صدای مظلومیت هزاران اوتیسمی است که همگان را به درک واقعی اش به درک تفاوتهایش درتوانییها به درک وجودش بعنوان یک شهروند دعوت می کند شهروندی که او هم، همانند دیگران نیازمند خدماتی است که […]