بایگانی‌ها دپارتمان های انجمن - انجمن اوتیسم آذربایجان

03آذر

تاسیس واحد تحقیقات دانشگاه تبریز: انجمن علمی دانشجویی اوتیسم

تاسیس واحد تحقیقات دانشگاه تبریز اتفاق مهم و مثبتی است که طی چند ماه اخیر رخ داد. انجمن علمی دانشجویی اوتیسم دانشگاه تبریز به همت اعضای داوطلب فعال انجمن اوتیسم آذربایجان شروع به فعالیت کرده است. واحد تحقیقات دانشگاه تبریز در راستای نیل به اهداف متعالی و تولید علم به انجمن اوتیسم آذربایجان کمک می […]

30آبان
توانایی‌های منِ اوتیسمی

توانایی‌های منِ اوتیسمی

یکی از توانایی‌های جوانان اوتیسم خواندن با صوت زیبا و تمرکز بالاست عارفه دختر جوان اوتیسم بادل پاک و معصوم خود در این ویدئو می‌خواند: ما دنیا را تحویل گرفته‌ایم. تا بهتر ازآنچه هست تحویل دهیم. باید دنیا را جای بهتری برای زندگی سازیم. تهیه‌شده در مرکز رسانه انجمن اوتیسم آذربایجان کمک به توسعه انجمن […]