بایگانی‌ها دپارتمان تحقیقات دانشگاه تبریز - انجمن اوتیسم آذربایجان

03آذر

تاسیس واحد تحقیقات دانشگاه تبریز: انجمن علمی دانشجویی اوتیسم

تاسیس واحد تحقیقات دانشگاه تبریز اتفاق مهم و مثبتی است که طی چند ماه اخیر رخ داد. انجمن علمی دانشجویی اوتیسم دانشگاه تبریز به همت اعضای داوطلب فعال انجمن اوتیسم آذربایجان شروع به فعالیت کرده است. واحد تحقیقات دانشگاه تبریز در راستای نیل به اهداف متعالی و تولید علم به انجمن اوتیسم آذربایجان کمک می […]

27آبان
آیا انواع مختلفی از اوتیسم وجود دارد؟

آیا انواع مختلفی از اوتیسم وجود دارد؟

آیا انواع مختلفی از اوتیسم وجود دارد؟ اختلال طیف اوتیسم نوعی برچسب تشخیصی است که به دسته گسترده ای از اختلالات رشد عصبی داده می شود. انواعی از آن ها قبلاً به صورت جداگانه با تفاوت و شدت علائم تشخیص داده می شدند: اختلال اوتیسم سندرم آسپرگر اختلال رشد فراگیر (PDD-NOS) اختلال انسجام گسیختگی کودک […]