بایگانی‌ها دپارتمان حرفه اموزی اوتیسم - انجمن اوتیسم آذربایجان - تبریز

12آذر
روند تشخیصی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان ارجاع شده برای ارزیابی اختلالات طیف اوتیسم در استرالیا:

روند تشخیصی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان ارجاع شده برای ارزیابی اختلالات طیف اوتیسم در استرالیا:

خلاصه و توصیه های راهنمای ملی ارزیابی اختلالات طیف اوتیسم در حال حاضر هیچ فرآیند ثابتی در مورد چگونگی ارزیابی فرد برای تشخیص اختلال طیف اوتیسم (ASD) در سراسر استرالیا وجود ندارد. این ناسازگاری منجر به ارائه خدمات ناهموار در سراسر ایالت ها و سرزمین های استرالیا ، همراه با سردرگمی در جامعه در مورد […]