بایگانی‌ها مرکز اوتیسم بالای 14 سال سینا | انجمن اوتیسم آذربایجان

30بهمن
اختلالات حسی و اوتیسم

اختلالات حسی و اوتیسم

آشنایی مختصر با تقسیم بندی اوتیسم:   اختلال رت: بسیار نادر است و فقط در جنس مؤنث مشاهده می شود. در این اختلال، رشد تا سال اول یا دوم زندگی کاملا عادی است اما در این زمان، رشد سر کودک کند می شود. کودک به تدریج توانایی استفاده از دستانش را از دست می دهد […]

26دی
اوتیسم در جمعیت بزرگسال

اوتیسم در جمعیت بزرگسال

اوتیسم در جمعیت بزرگسال اوتیسم در جمعیت بزرگسال: پژوهش ها در زمینه اختلالات طیف اوتیسم، بیشتر روی کودکان انجام شده و در محدوده سنی بزرگسالان، تحقیقات اندکی در دسترس است. تشخیص اوتیسم در جمعیت بزرگسال تشخیص اوتیسم در بزرگسالی می تواند کاری دشوار و چالش برانگیز باشد؛ به صورتی که فراوانی قابل توجهی در خصوصیات […]