بایگانی‌ها مرکز اوتیسم زیر 14 سال تبریز | انجمن اوتیسم آذربایجان

13بهمن
اختلالات حسی کندکار و ناموزون در کودکان اوتیستیک

اختلالات حسی کندکار و ناموزون در کودکان اوتیستیک

    اختلالات حسی کندکار و ناموزون در کودکان اوتیستیک   کودکان اوتیستیک در تنظیم حواس پنج گانه خود دارای مشکل هستند که این مشکل می تواند به شکل اختلالات حسی تندکار، کندکار و یا ناموزون خودش را نشان دهد. کودکان دارای اختلالات حسی کندکار دارای نوعی رکود حسی می باشند و حتی ممکن است […]

10دی
اختلالات حسی در افراد اوتیستیک

اختلالات حسی در افراد اوتیستیک

اختلالات حسی در افراد اوتیستیک کودکان اوتیستیک به دلایل مختلف عصب شناختی از دو ویژگی حساسیت بیشتر یا کمتر از اندازه طبیعی در مقابل محرک های محیطی برخوردار هستند. آنها ممکن است در مقابل محرک هایی مانند نور، صدا، لمس و نظیر آن، واکنش شدید یا خفیف تر از حد معمول نشان دهند. این ویژگی […]