بایگانی‌ها حامیان تجاری | انجمن اوتیسم آذربایجان

17شهریور
کمک های ارزشمند شما

کمک های ارزشمند شما

روش های کمک به انجمن اوتیسم آذربایجان کمک نقدی : عضویت در مجمع خیرین دوستدار اوتیسم و واریز ۱۰۰ هزار تومان پرداخت به شماره کارت  ۲۹۹۳ ۹۹۰۳ ۹۹۷۵ ۶۰۳۷  به نام انجمن اوتیسم آذربایجان شماره حساب های انجمن اوتیسم آذربایجان : نام بانک شماره حساب شماره کارت ملت ۸۶۲۲۷۵۸۲۸۷ ۸۳۶۹ ۲۹۱۶ ۳۳۷۵ ۶۱۰۴ ملی ۰۱۱۲۶۶۸۵۶۶۰۰۲ […]