بایگانی‌ها مقالات ارسالی | انجمن اوتیسم آذربایجان

04اسفند
خواب و اوتیسم

خواب و اوتیسم

انواع مشکلات خواب و علل آن در کودکان طیف اوتیسم   خواب برای بقای هر موجود زنده ای ضروری است.آدلف مایر ،خواب را به عنوان یکی از چهار حوزه عملکردی زندگی انسان ، بر می شمرد ( کار ، استراحت ، خواب، بازی ).خواب کافی یک نقش حیاتی در رشد حرکتی ، ذهنی و شناختی […]

26بهمن
اوتیسم در نوجوانان

اوتیسم در نوجوانان

نشانه های اوتیسم در نوجوانان چیست؟   اختلال طیف اوتیسم (ASD) نامی است که برای توصیف طیف وسیعی از شرایط رشد عصبی استفاده می شود و از طریق برخی رفتارها ، تکنیک های ارتباطی و سبک های تعاملات اجتماعی مشاهده می شود. اوتیسم را یک “اختلال طیف” می نامند زیرا علائم ظاهری اوتیسم می تواند […]