بایگانی‌ها اخبار - انجمن اوتیسم آذربایجان

22مهر
آیا کودکان اوتیسم ویژگی های فاضلانه دارند؟

آیا کودکان اوتیسم ویژگی های فاضلانه دارند؟

آیا کودکان اوتیسم ویژگی های فاضلانه دارند؟ کودکان اوتیسم ویژگی فاضلانه دارند؟ این صحیح است که در میان جمعیت بزرگسالان و کودکان اوتیسم، در مقایسه با جمعیت بهنجار، تعداد فاضل ها بیشتر است.

19مهر
حمایت شورای شهر تبریز و رئیس بهزیستی از اوتیسم در همایش “من اوتیسمی”

حمایت شورای شهر تبریز و رئیس بهزیستی از اوتیسم در همایش “من اوتیسمی”

عضو شورای شهر تبریز: پارک اوتیسم برای استفاده خانواده‌های اوتیسم احیا شد.