بایگانی‌ها اخبار | انجمن اوتیسم آذربایجان

22بهمن
رابطه بین اوتیسم وپیش فعالی(ADHD)

رابطه بین اوتیسم وپیش فعالی(ADHD)

رابطه بین اوتیسم وپیش فعالی(ADHD) مقدمه هنگامی که یک کودک نمی تواند در مدرسه بر روی کارها تمرکز کند،والدین ممکن است فکر کنند که کودک آنها دارای اختلال پیش فعالی و نقص توجه(ADHD) است. آیا به سختی بر روی تکالیف خود تمرکز می کند؟،آیا از نشستن در یک مکان احساس بی قراری می کند؟،ناتوان است  […]

19بهمن
اتیسم در بزرگسالان

اتیسم در بزرگسالان

چه کاری باید انجام دهید؛اگر فکر می کنید به عنوان یک بزرگسال در طیف اتیسم هستید. نشانه هایی از اتیسیم در بزرگسالان اتیسیم در ابتدا یک سری چالش رفتاری و اجتماعی توصیف می شود شامل : تفاوت  در درک محیط خود و اطرافیان موانع ارتباطی به خاطر نحوه پردازش و بیان اطلاعات از سوی مردم […]