زندگی عاشورایی و سختی‌های یک جوان اوتیسم همراه خانواده‌اش
پیام عاشورایی داود هوشنگ، مدیرعامل فرهنگسرای الغدیرفعال رسانه پیشکسوت استان

پیام عاشورایی داود هوشنگ، مدیرعامل فرهنگسرای الغدیرفعال رسانه پیشکسوت استان

10:29 16 شهریور 1399
مصاحبه اختصاصی با احد موثق، مدیر بهره‌ برداری مرکز تجارت اطلس

مصاحبه اختصاصی با احد موثق، مدیر بهره‌ برداری مرکز تجارت اطلس

15:07 06 آذر 1399
پیام عاشورایی زکیه کریمی بازیگر پیشکسوت استان

پیام عاشورایی زکیه کریمی بازیگر پیشکسوت استان

17:36 07 شهریور 1399
زندگی عاشورایی و سختی‌های یک جوان اوتیسم همراه خانواده‌اش

زندگی عاشورایی و سختی‌های یک جوان اوتیسم همراه خانواده‌اش

11:23 16 شهریور 1399